ΤΕΧΝΗ ΣΕ ΡΟΔΕΣ – 3 δρώμενα το μήνα, σε διαφορετικές περιοχές, σε διαφορετικά σχολεία (ιδρύματα, δήμους, κλπ)

 
Οι Μικροι Γίγαντες δημιουργούν Στιγμές Γιγάντων και επισκέπτονται ανα μήνα διαφορετικά σχολεία εμπλουτίζοντας τον κόσμο των παιδιών με βιωματικές καλλιτεχνικές δράσεις που θα έχουν να θυμούνται.

 
TO ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ – Υιοθετούμε ένα ή περισσότερα σχολεία και προσφέρουμε συνεχείς πολιτιστικές/καλλιτεχνικές δράσεις για μια ολόκληρη σχολική χρονιά, κάτι το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε συνέχεια, σταθερότητα, δημιουργία σχέσης με τα παιδιά καθώς και να μπορούμε να παρατηρήσουμε και να μετρήσουμε το αντίκτυπο του προγράμματος στην συμπεριφόρα και στην ανάπτυξη των παιδιών.

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ – Επιλέγουμε μια περιοχή ευαισθησίας με όσα σχολεία, ιδρυματα, νηπιαγωγεία περιλαμβάνει και την «τρέφουμε» με τέχνη, παιδεία και πολιτισμό με διάφορες καλλιτεχνικές δράσεις κάθε μήνα.

 
Για όλες τις παραπάνω δράσεις λειτουργούμε πάντα με την συνεργασία, την υποστήριξη και την καλή διάθεση των δασκάλων, διευθυντών, δημάρχων και γονεών.