Μικροί Γίγαντες

Children playing Bach with strings made of trash

Μικροί Γίγαντες : 20 September, 2013 09:33 : articles-english

more »

Leave a response »
Μικροί Γίγαντες

Aelita Andre – 4year old Picasso painting! Watch the video

Μικροί Γίγαντες : 20 September, 2013 09:28 : articles-english

more »

Leave a response »
Μικροί Γίγαντες

Children making art in 10 minutes…watch the video

Μικροί Γίγαντες : 20 September, 2013 09:10 : articles-english

more »

Leave a response »
« Page 1 »