Ο Κοινωνικός Πολιτισμός μας

 
Μέσα από τα προγράμματα «Υπεύθυνου Πολιτισμού» οι «Μικροί Γίγαντες» προσφέρουν προσωπική ανάπτυξη στα παιδιά & οικονομική ανάπτυξη για την περιφέρεια, τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν και τις τοπικές κοινωνίες, κάνοντας τα παιδιά Πρέσβεις Πολιτισμού των τοπικών Κοινωνιών.

 
Οι ενέργειες προσφέρουν δωρεάν πολιτιστικά δρώμενα, χάρη στους χορηγούς μας και τη σύνδεσή μας με Διεθνείς Αντίστοιχες  Οργανώσεις.